Nainstalujte si:
       

Překlad Eindrücken; eine; einebnen


s Eindrücken = promáčknutí, vtlačení, vtisknutí, vštěpování, účinkům, vlivům

eine = jednu, nějaká, někdo, člověk, jedné, nějaké, nějakou, takovou, takových, jedno, jeden, jedním

einebnen = zarovnat do roviny, srovnat, urovnat (povrch terénu do roviny), zplanýrovat, planýrovat, vyhladit, vyrovnat, vyrovnávat, zarovnávat (4. p.)


Next: einem; einen; einengen    Einstellvorrichtung; Einstich; Einstieg