Nainstalujte si:
       

Překlad Eindruck; eindrucksvoll; eindrücken


r Eindruck = působení, účinek, vliv, vtisk, vtištění, vtlačení, stopa, otisk, přítisk, vlivy, vtisknutí, přetiskování

eindrucksvoll = působivý, účinný, dojemně, působivě, účinně, neobyčejný

eindrücken = promáčknout, vtlačit, zatlačit (dovnitř), zmáčknout, vštípit, vštěpovat, vtisknout, vtiskovat, vytlačit, stlačit, zamačkat, zamáčknout


Next: Eindrücken; eine; einebnen    Einstellung; Einstellungen