Nainstalujte si:
       

Překlad Einbruchs; Einbrüche; Einbuchtung


Einbruchs = vpádu, proboření, zřícení, počátku, příchodu

e Einbrüche = počátky, provalení, vloupání, proboření, zřícení, příchody, vpády

e Einbuchtung = vchlípení, vchlipování, zasunutí, vsunutí dovnitř, prohyb


Next: einbürgern; Einbürgerung; einbüßen    einspringen; einspritzen; Einspritzung