Nainstalujte si:
       

Překlad Einbringung; Einbruch; Einbruches


e Einbringung = podání, uložení (betonu), ukládání, vymáhání, svoz, předložení, přivedení, vklad, vkládání

r Einbruch = vniknutí, vtrhnutí, vpád, počátek, příchod, proboření, prolomení, propadnutí, zřícení, zával, propad, pokles

Einbruches = vpádu, proboření, zřícení, počátku, příchodu


Next: Einbruchs; Einbrüche; Einbuchtung    einspielen; einsprengen; Einsprengung