Nainstalujte si:
       

Překlad Ebene; ebenfalls; Ebenmaß


e Ebene = pláň, planina, plošina, pláž, stupeň, úroveň, úroveň voliče, hladina, plocha, povrch, ploška, rovině

ebenfalls = také, taky, taktéž, též, právě tak, nápodobně, podobně, stejně

e Ebenmaß = pravidelnost (obličeje, rysů), úměrnost (obličeje, rysů), symetrie, rovnoměrnost, souměrnost, soulad


Next: ebenmäßig; ebenso; ebnen    Einordnung; einpacken; einpassen