Nainstalujte si:
       

Překlad Durchstechen; Durchstich; durchstoßen


s Durchstechen = probodnutí, proražení, punkce, prošívání, vyniknutí

r Durchstich = probodnutí, prokopávka, průkop, průpich, prorážka, ražení (tunelu), průsek, proražení

durchstoßen = protrhnout, vytlačit, protlačit, provést průlom, probodnout, prorážet, probíjet, protlačovat, probít, prolomit, proniknout, propíchnout


Next: durchstreichen; durchstreifen; durchsuchen    einkeilen; einkerben; Einkerbung