Nainstalujte si:
       

Překlad Durchschalten; Durchschaltung; durchschauen


s Durchschalten = spojení, propojení, postupné řazení, dopínání, postupné řazení (automobilový průmysl)

e Durchschaltung = spínání, postupné řazení, propojení, spojení - např. komunikací, silnic, ultrazvuková defektoskopie

durchschauen = prokouknout (někoho), prohlédnout, rozpoznat, prokouknout, prohlédnout (úmysly), rozpoznaný


Next: durchschaut; Durchschlag; durchschlagen    einheben; einheimisch; Einheit