Nainstalujte si:
       

Překlad Durchsatz; durchsägen; durchschalten


r Durchsatz = prosazení, výkon, průchodnost, výkonnost, průtočné množství paliva, propustnost, průchod, přenosový výkon, kapacita, průtočná hmota paliva, hltnost, průtok

durchsägen = proříznout pilkou, půlit, uříznout (pilou), přeříznout, rozříznout (pilou)

durchschalten = spínat, propojit, spojit, dopínat, ustavit spojení, přepnout, prokládat, ustavit


Next: Durchschalten; Durchschaltung; durchschauen    einhalten; einhauen; einhängen