Nainstalujte si:
       

Překlad Druckmessdose; Druckmesser; Druckplatte


r Druckmessdose = snímač tlaku, tenzometr, dynamometr, tlakoměrná krabice, krabicový manometr

r Druckmesser = manometr, kopytářský nůž, tlakoměry, manometry, měřič tlaku, barometr, baroskop

e Druckplatte = přítlačná deska, tisková deska, stahovací deska, zatěžovací deska, tlačná deska, tlačný kotouč, ložisková destička, rytina, štoček, opěrná deska


Next: Druckprobe; Druckpumpe; Druckpunkt    Einfahrt; Einfall; einfallen