Nainstalujte si:
       

Překlad Druckdifferenz; Druckgeber; Druckhöhe


e Druckdifferenz = rozdíl tlaků, diference tlaku, rozdíl tlaku, tlaková diference, tlaková rozdíl

r Druckgeber = vysílač tlaku, tlakový snímač, tenzometr (snímač tlaku), čidlo tlaku, manometr, tlakoměr

e Druckhöhe = tlaková výška, výtlačná výška, výška tisku, hydrostatický tlak, tlaková výše, tlaku, statický tlak, výška


Next: Druckknopf; Druckkraft; Druckluftbremse    einer; Einer; einerlei