Nainstalujte si:
       

Překlad Drosslung; Druck; Druckabnahme


e Drosslung = rdoušení, tlumení, omezování, restrikce, redukce

r Druck = stisk, tlačení, tlak, nátlak, tisk, potiskování, tisknutí, vytištění, tíha, namáhání tlakem, komprese, svírání

e Druckabnahme = úbytek tlaku, pokles tlaku, dekomprese, zmenšení tlaku, ztráta tlaku


Next: Druckanstieg; Druckanzeige; Druckanzug    Eindrücken; eine; einebnen