Nainstalujte si:
       

Překlad Dringlichkeit; dringt; Drittschuldner


e Dringlichkeit = pilnost, neodkladnost, akutnost, nutnost, spěšnost

dringt = vniká, naléhá, nutí, pronikáte, vnikáte, naléháte, nutíte

r Drittschuldner = třetí osoba jakožto dlužník, třetí dlužník, dlužník jako třetí osoba, dlužník postoupené pohledávky, sekundární dlužník


Next: drohend; Drohne; Drohung    eindecken; Eindeckung; eindeichen