Nainstalujte si:
       

Překlad Drehungen; Drehzahlverstellung; Drehzähler


e Drehungen = kroucení, zkrucování, točení, obraty, otáčky

e Drehzahlverstellung = přestavení otáček, regulace otáček, přestavění otáček, seřízení otáček, nastavení otáček

r Drehzähler = počitadlo otáček, otáčkoměry, počitadla otáček, počítadlo otáček, měřidlo otáček


Next: Dreibein; dreidimensional; Dreier    einbrechen; einbrennen; Einbrennen