Nainstalujte si:
       

Překlad Drehstrom; Drehteil; Drehung


r Drehstrom = trojfázový střídavý proud, trojfázový proud, střídavý trojfázový proud, třífázový proud, střídavý proud, motorový proud

r Drehteil = točnice, soustružený předmět, osoustružený předmět, soustružená součást, osoustružená součást, rotační součást, otočná součást

e Drehung = točení, otáčení, rotace, kroucení, krut, zakroucení, zákrut, zkrucování, zkroucení, obrat, otáčka, natáčení


Next: Drehungen; Drehzahlverstellung; Drehzähler    Einbindung; einblasen; einblenden