Nainstalujte si:
       

Překlad Diskont; diskontinuierlich; Diskrepanz


r Diskont = úroková srážka, srážka, diskontní, eskont, sleva

diskontinuierlich = diskontinuální, přetržitý, nespojitý, přerušovaný, diskrétní, nesouvislý

e Diskrepanz = rozdíl, nesrovnalost, nepoměr, neshoda, neschopnost, nesouhlas, rozpor


Next: diskret; Diskretion; Diskussion    Echo; Echohall; Echolot