Nainstalujte si:
       

Překlad Direktion; Direktive; Direktor


e Direktion = správa, ředitelství, vedení podniku, direkce, směr, směrů

e Direktive = směrnice, pokyn, návod, nařízení, vodítko, závažná informace

r Direktor = direktor, řídicí program, interpolátor, ředitelský, týkající se ředitele, ředitele


Next: Dirigent; dirigieren; Dirne    Ebene; ebenfalls; Ebenmaß