Nainstalujte si:
       

Překlad Dimension; Dimensionierung; direkt


e Dimension = dimenze, dimenzí, rozloha, dimense, míra, velikost, výměr, objem, rozsah

e Dimensionierung = definování dimense, definování, definování dimenze, navrhování, odměřování, rozměřování

direkt = bezprostřední, direktní, přímo (zrovna), rovnou, bezprostředně, zpříma, direkt, přímí, přímé


Next: Direktion; Direktive; Direktor    eben; Ebenbild; ebenda