Nainstalujte si:
       

Překlad Diffusion; Diffusionsverfahren; Diffusor


e Diffusion = difuze, prolínání, difuse, pronikání, difuzní louhování, neohraničenost, rozptyl světla, promíšení

s Diffusionsverfahren = difuzní pochod, impregnace difuzí, impregnace osmózou, difuzní postup, vyluhování

r Diffusor = difuzor, převáděč, difuzor (v F1 na spodku auta), difuzér (v karburátoru), rozváděč


Next: Digitalanzeige; diktieren; Dilatation    dürr; dürsten; Düse