Nainstalujte si:
       

Překlad Dickschädel; Diele; Dielen


r Dickschädel = tvrdá palice, paličák, paličáci, tvrdohlavci, tvrdohlavec, umíněnec

e Diele = podlahové prkno, podlažní prkno, prkno ofrézované na pero a drážku, palubka, fošna, pažina, pažnice, mostina, síň, předsíň, chodba, hala

e Dielen = fošny, pažnice, pažiny, vestibuly, taneční parkety


Next: dienen; Diener; Dienst    durchstreichen; durchstreifen; durchsuchen