Nainstalujte si:
       

Překlad Dichtigkeit; Dichtung; Dichtungen


e Dichtigkeit = hustota, těsnost, nepropustnost, utěsnění, hermetičnost, kompaktnost, neprostupnost

e Dichtung = utěsnění, ucpání, zacpání, těsnivo, těsnicí hmota, ucpávka, izolace, básnění, básnictví, báseň, myšlenka, smyšlenka

e Dichtungen = těsnění, utěsnění, těsniva, izolace, básnění


Next: Dichtungsmittel; dick; Dicke    Durchschuss; durchsehen; durchseihen