Nainstalujte si:
       

Překlad Dezimalsystem; Diagnose; Diagramm


s Dezimalsystem = dekadická soustava, desetinná soustava, desítková číselná soustava, dekadický systém, desítkový systém

e Diagnose = určení nemoci, rozeznání nemoci, rozpoznání určité choroby, rozpoznání, diagnostika, prognóza, diagnózu, diagnosu, diagnózy, diagnózou

s Diagramm = graf, grafikon, nákres, nárys, schéma, obrazec


Next: diametral; Diaphragma; Diäten    Durchschalten; Durchschaltung; durchschauen