Nainstalujte si:
       

Překlad Dessin; destruktiv; Detail


s Dessin = vzor, dezén, desén, kresba, vzorek, nákres, náčrtek

destruktiv = ničivý, rozkladný, zhoubný, bořivý, destrukční, rozbíječský

s Detail = jednotlivost, podrobnost, drobnost, zevrubnost, nejnižší struktura, detailní


Next: deutlich; Deutung; Devise    durchqueren; durchreißen; Durchsage