Nainstalujte si:
       

Překlad Deckgebirge; Deckkraft; Deckname


s Deckgebirge = nadložní hornina, pokryvný útvar, pokryv, skrývka, horniny pokryvných útvarů

e Deckkraft = kryvost, krycí schopnost, rozptyl lázně, hloubková účinnost, krytost, schopnost, krycí síla, krycí schopnost barvy, schopnost krytí

r Deckname = nepravé jméno, pseudonym, krycí název, volací znak, literární pseudonym


Next: Deckplatte; Deckschicht; Deckstein    Druckprobe; Druckpumpe; Druckpunkt