Nainstalujte si:
       

Překlad Dauerversuch; Daumen; davon


r Dauerversuch = zkouška na únavu, zkouška životnosti, dlouhodobý test, dlouhodobá zkouška, zkouška trvanlivosti

r Daumen = palec na ruce, nos (klínu, šroubu, hřídele), nos hřídele, ozub (na hřídeli), palce na rukou, držadlo

davon = o tom, od toho, pryč, tamtoho, odtud


Next: davonfliegen; davonlaufen; Dächer    Dringlichkeit; dringt; Drittschuldner