Nainstalujte si:
       

Překlad Dauerbetrieb; Dauerfestigkeit; dauerhaft


r Dauerbetrieb = nepřetržitý provoz, trvalý chod, nepřetržitý chod, dlouhodobý provoz, kontinuální provoz, trvalý výkon, stálý provoz, nepřetržitá práce

e Dauerfestigkeit = trvanlivost, trvalá pevnost, únavová pevnost, dlouhodobá pevnost, pevnost při únavě

dauerhaft = trvale, stálý, solidní, permanentní, bytelný, vytrvalý, trvanlivý


Next: Dauerhaftigkeit; Dauerlast; Dauerleistung    dreschen; Drift; Drill