Nainstalujte si:
       

Překlad Dauerbeanspruchung; Dauerbelastung


e Dauerbeanspruchung = trvalé namáhání, dlouhodobé namáhání v ohybu, namáhání na únavu, opakované namáhání, trvalé ozáření, únavové namáhání

e Dauerbelastung = dlouhodobé zatížení, trvalé zatěžování, stálé zatížení, statické zatížení, dlouhotrvající zatížení, zatížení na únavu, trvalá zátěž


Next: Dauerbetrieb; Dauerfestigkeit; dauerhaft    dreifach; Dreikäsehoch; dreist