Nainstalujte si:
       

Překlad Datenstation; Datenträger


e Datenstation = uživatelský terminál, datová stanice, koncové zařízení, stanice dat, stanice přenosu dat, NC terminál

r Datenträger = nosič informací, nosič dat, paměťové médium, záznamové médium (u počítače), svazek, nositel dat, médium, datový nosič


Next: Datenverarbeitungsanlage; datiert    Drehstrom; Drehteil; Drehung