Nainstalujte si:
       

Překlad Dämpfer; Dämpfung; Dämpfungsfaktor


r Dämpfer = tlumítko, tlumítko (hud.), tlumicí zařízení, pařicí zařízení, pařák, tlumič, amortizátor

e Dämpfung = útlum, paření, propařování, zapaření, zakouření, propaření, zeslabení, ztemnění, obrábění párou, tlumič

r Dämpfungsfaktor = činitel útlumu, konstanta útlumu, faktor tlumení, poměrné tlumení, konstanta poměrného tlumení, součinitel útlumu


Next: Dämpfungsnormal; Dealer; Debet    Drosslung; Druck; Druckabnahme