Nainstalujte si:
       

Pøeklad Dämmung; dämpfen; Dämpfen


e Dämmung = pøehrazení, utlumení, tlumení, omezení, hrazení

dämpfen = tlumit, paøit, propaøovat, zapaøovat, udusit oheò, dusit maso, tlumit bolest, tlumit hlas, mírnit bolesti, zmírnit, dusit, dusit se

s Dämpfen = paøení, tlumení, utlumení, dušení, potlaèení


Next: Dämpfer; Dämpfung; Dämpfungsfaktor    drosseln; Drosseln; Drosselung