Nainstalujte si:
       

Překlad Bursch; Bursche; Busch


r Bursch = jinoch, hošík, chlapec, pacholek, důstojnický sluha

r Bursche = hoch, chlapec, mladík, jinoch, mládenec, chlapík, učeň, student, milý děvčete, důstojnický sluha, pucflek, pacholek

r Busch = trs, křoví, houští, houština, buš, lesík, les, prales, tropický prales, chomáč, svazek, věchýtek


Next: Buschklepper; Busen; Busserl    Dichtigkeit; Dichtung; Dichtungen