Nainstalujte si:
       

Překlad Bürger; Bürgermeister; Bürgerstand


r Bürger = občan státu či obce, m욝an, obyvatel města, m욝ák, buržoa, civilista, občané, m욝ané, obyvatelé města, m욝áci

r Bürgermeister = starosta města, primátor, purkmistr, starostové, primátoři

r Bürgerstand = buržoasie, buržoazie, m욝anství, občané, civilní stav, m욝anský stav


Next: Bürgertum; Bürgschaft; Bürste    dieselbe; dieselben; Dieselmotor