Nainstalujte si:
       

Překlad Budgetierung; Budike; Buhne


e Budgetierung = sestavování rozpočtu, stanovení rozpočtu, sestavení rozpočtu, vypracování rozpočtu, zhotovení rozpočtu

e Budike = krámek, putyka, krčma, starý dům, barabizna

e Buhne = náhon, zpevnění hráze, příčná hráz, výhon, vlnolam, pobřežní hráz, hráz ze štěrku, nízká hráz napříč toku, stavba ze štěrku v síti


Next: Bulle; Bullen; Bummel    deutlich; Deutung; Devise