Nainstalujte si:
       

Překlad Buchse; buchstäblich; Bucht


e Buchse = ucpávka, zdířka, zástrčka, válec, kalhoty, svírka, vložka (ložiska, válce motoru), objímka, konektor, ložiskové pouzdro, zděř

buchstäblich = naprosto přesný, literní, doslova, doslovně, do slova a do písmen

e Bucht = zátoka, výběžek, záhyb, ohrazení, kotec, ohrádka, stání, útočiště, parkoviště na vyznačené vozovce, vkleslina, výchlipka, vertikála


Next: Buchung; Buchungssatz; Buchzeichen    desertieren; desgleichen; Design