Nainstalujte si:
       

Překlad Brechwert; breit; breiten


r Brechwert = optická mohutnost, optická refrakce, optická lomivost, lámavost, refrakce

breit = širý, obšírný, rozvláčný, těžkopádný, rozložitý, široko, široce, široké

breiten = roztáhnout, rozprostřít, rozložit, široké, rozšířit, rozšiřovat, rozprostírat, roztepat, rozkovat do šíře, ploštit, šířit, rovnání


Next: Breiten; Bremsanlage; Bremsdruck    Decken; Deckenleuchte; Deckenschalung