Nainstalujte si:
       

Překlad Brechpunkt; Brechung; Brechungen


r Brechpunkt = bod lomu, zlom, teplota rozpadu (emulze), vrchol výškového polygonu, bod zlomu

e Brechung = lámání, lom, lomení, ulomení, přelomení, prasknutí, refrakce (světla), drcení, zlom, měkčení, lom paprsků, optický lom

e Brechungen = lámání, lomy (světla), lomení, ulomení, přelomení, prasknutí, refrakce (světla)


Next: Brechwert; breit; breiten    Decke; Deckel; decken