Nainstalujte si:
       

Překlad Brandschutz; Brandwand; Brandzeichen


r Brandschutz = protipožární ochrana, požární ochrana, protipožární ochraně, ochrana proti ohni, ochrana proti požáru

e Brandwand = požární příčka, protipožární stěna, protipožární zeď, požární předěl, požární stěna

s Brandzeichen = cejch, výpalek, vypálené znamení, vypálená značka, výpalek na kůži


Next: Branntwein; Brasse; braten    davonfliegen; davonlaufen; Dächer