Nainstalujte si:
       

Překlad Blinkleuchte; Blinklicht; blitzen


e Blinkleuchte = blikací ukazatel, ukazatel, svítilna blikače, signalizační světlo, blikací ukazovatel, blikající světlo, směrovka

s Blinklicht = kmitavé světlo (signální), přerušované světlo, blikavé světlo, blikací světlo, světlo blikače, blikající světlo, směrové světlo

blitzen = kmitnout se, mihnout se, třpytit se, lesknout se, zablesknout se, blýskat


Next: Block; Blockbau; Blockbauweise    büßen; Bütte; Büttel