Nainstalujte si:
       

Pøeklad Blättchen; Blätter; blätterig


s Blättchen = lupínek, lístek, jezdec, destièka, plátek

e Blätter = lupeny, listy papíru, karty, noviny, lopatka zvíøete ( mysl.), listí, stránky

blätterig = lístkovitý, bøidliènatý, lístkový, vrstevnatý, listový, lupenitý, šupinkovitý


Next: blättrig; Bläue; bläuen    Buschklepper; Busen; Busserl