Nainstalujte si:
       

Překlad Blähung; Bläschen; Bläser


e Blähung = vzedmutí, nadýmání, nadouvání, větry, plynatost, bobtnání (počvy), bubření (počvy), vzdouvání, flatus, botnání, puchnutí, bytnění

s Bläschen = pupenec, puchýřek, váček, bublina, bublinka, měchýřek, puchýřky, měchýřky, bublinky

e Bläser = hudebníci na dechové nástroje, hudebník na dechový nástroj, dechaři, dechař, dyšák, fukač, dmychadlo, foukač, ofukovač, trubač, větrák


Next: Blättchen; Blätter; blätterig    Bursch; Bursche; Busch