Nainstalujte si:
       

Překlad Bezirk; Bezirke; Bezirksamt


r Bezirk = čtvr (města), obvod, okres, kraj (správní celek), územně správní obvod, revír, újezd, region, rajon, distrikt, okruh, oblast

e Bezirke = okrsky, obvody, domény, zóny, kraje (správní celky)

s Bezirksamt = obvodní úřad, krajský úřad, Okresní úřad, okrskový úřad, cílová centrála, konečná centrála, oblastní centrála, okresní centrála


Next: bezog; bezogen; Bezug    Bremsgewicht; Bremsklotz; Bremskraft