Nainstalujte si:
       

Překlad Beweisstück; Bewerber; Bewerbung


s Beweisstück = corpus delicti, věc doličná, doličná věc, předmět doličný, důkazní předmět

r Bewerber = žadatel, zájemce, petent, aspirant, nápadník, uchazeči, nápadníci, reflektant

e Bewerbung = reklama, ucházení se, ucházení se o místo, žádost o místo, žádost, konkurs, soutěž, verbování, ucházení, přihláška do konkurzu, ucházení se oč


Next: bewerfen; bewerkstelligen; bewerten    brachte; brachten; Brack