Nainstalujte si:
       

Překlad Bewegung; bewegungslos; Bewehrung


e Bewegung = činnost, aktivita, hnutí, pohybování, pohnutí, dojetí, vzruch, ruch, posuv, posun, přesun, postup

bewegungslos = nehybně, strnulý, strnule, bezvládný, bezvládně, nehnutý, nepohyblivý

e Bewehrung = pancíř, pancéřování, výztuž, vyztužení, vyzbrojení, výzbroj


Next: beweisen; Beweisführung; Beweismittel    Bösartigkeit; Böschung; Böschungswinkel