Nainstalujte si:
       

Překlad Bewältigung; Bewässerung; bewegen


e Bewältigung = zdolání, zmáhání, zvládnutí, přemožení, překonání, opanování, podrobení, pokoření, potlačení, potlačování

e Bewässerung = zavlažování, vláha, závlaha, zavodnění, zavlažení

bewegen = hýbat (čím), uvádět v pohyb, pobouřit, vzbouřit, vzrušit, přimět, dát si říci, hnout, zachvět, pošinout, pošinovat, přemístit


Next: bewegend; Beweggrund; beweglich    Bouillon; Boxer; Boxpalette