Nainstalujte si:
       

Překlad Beschleuniger; beschleunigt; beschließen


r Beschleuniger = zrychlovač, urychlovač, katalyzátor, prostředek zrychlení, prostředek urychlení

beschleunigt = urychluje, urychlil, urychlený, zrychlený, zrychlil, úsilný, uspíšený

beschließen = odhodlat se, usnést se, schválit - mj., schválit, ukončit, uzavřít, dokončit, skončit, dokončovat, rozhodnout, učinit rozhodnutí, ustanovit


Next: beschlossen; Beschluss; Beschlussfassung    beziehen; Bezieher; Beziehung