Nainstalujte si:
       

Překlad Bescheid; Bescheide; bescheiden


r Bescheid = vyrozumění, odpověď, zpráva, výrok, oznámení, vysvětlení, úřední rozhodnutí, výměr (úřední), vědomost, rozhodnutí, znalost, obeznámenost

e Bescheide = výměry, odpovědi, informace, vědomosti, znalosti

bescheiden = povolat, skromný, skrovný, informovat, přiřknout, obeslat, uvědomit, spokojit se, nenáročný, rozsoudit, skromně, nehonosný


Next: bescheinigen; Bescheinigung; beschenken    bewertet; Bewertung; Bewetterung