Nainstalujte si:
       

Překlad Beihilfe; Beilage; beiläufig


e Beihilfe = podpora, pomoc, příspěvek, stipendium, subvence, výpomoc, napomáhání, nápomoc, přispívání, přídavek

e Beilage = přiložený spis, doplněk, dodatky, příložka, juxta, vklad

beiläufig = mimochodem, přibližně, asi, přibližně, asi, zhruba, náhodný, nahodilý, náhodný, nahodilý, přibližný, hrubý (odhad)


Next: beilegen; beiliegend; beim    beschlagnahmt; beschleunigen; Beschleunigen