Nainstalujte si:
       

Překlad Beheizung; Behelf; behelfsmäßig


e Beheizung = otop, topení, ohřev, vyhřívání, ohřívání

r Behelf = pomůcky, pomoc, prostředek, námitka, výpomoc, záminka

behelfsmäßig = provizorní, výpomocný, dočasný, improvizovaný, nouzový


Next: beherbergen; beherrschen; beherrscht    beschädigt; Beschädigung; beschäftigen