Nainstalujte si:
       

Překlad Beharrungszustand; behauen; behaupten


r Beharrungszustand = rovnovážný stav, stav setrvačnosti, setrvalý stav, setrvačný stav, setrvačnost, trvalý stav

behauen = osekat, osekávat, tesat, otesat, otesávat, přitesat, přitesávat, orubat, opracovat, okopaný, osekaný, otesaný

behaupten = udržet, uhájit, ujišťovat, potvrdit, zachovat, jistit, ujistit, uchovat, uchovávat, udržovat, zachovávat, trvat na (4. p.)


Next: behauptet; behauptete; behaupteten    Besatzungen; besänftigen; Besänftigen