Nainstalujte si:
       

Překlad Baum; Baumaterial; Baumgarten


r Baum = ráhno (lodní), hřídel, oj, koželužský špalek, vál, vratidlo (u tkalcovského stavu), výložník

s Baumaterial = stavební hmoty, konstrukční materiál, stavební materiály, stavivo, stavební látka

r Baumgarten = školka, Stromovka, štěpnice, stromová alej, ovocnářská školka


Next: Baumuster; Bauplan; Bausch    beistellen; Beistellung; beistimmen