Nainstalujte si:
       

Překlad Bauernstand; Bauernwirtschaft; baufällig


r Bauernstand = rolnický stav, rolnictvo, rolníci, sedláci, rolnictvo

e Bauernwirtschaft = zemědělská usedlost, selská usedlost, selský dvůr, selský statek, rolnická usedlost

baufällig = na spadnutí, zchátralý, hrozící zřícením, vetchý, sešlý, poškozený, na zboření, zralý pro demolici


Next: Bauglied; Baugrund; Baugruppe    Beisatz; beischließen; beisetzen